© 2019 by Ofek Avshalom

Photography: Ofek Avshalom

Model: Sofi Shor

Wardrobe stylist: Shira Levi

Photo assistant: Malkiella Benchabat

For Solstice Magazine